Vesi Vesi

Puhdasta juoksevaa vettä

Muovi on yleisesti käytetty materiaali vesi- ja viemäriverkostoissa. Muovi tuo koteihimme puhdasta vettä tarpeen mukaan ja ohjaa likaveden turvallisesti käsittelyyn.

Muovi mahdollistaa yhteiskunnan infrastruktuurin toimivuuden. Suurelta osin muovinen vesijohtoverkosto kuljettaa meille puhdasta juoksevaa vettä niin juotavaksi, peseytymiseen, ruoanlaittoon kuin moniin muihinkin tarpeisiin. Muovisiin ratkaisuihin pohjautuvan viemäröinnin ansiosta likavesi poistuu turvallisesti jatkokäsittelyyn. Toimiva vesihuolto on lähtökohta meidän jokaisen päivittäiselle hyvinvoinnille, hygienialle ja ylipäätään hengissä säilymiselle.

Laajemmassa mittakaavassa koko elintarviketuotanto ja maatalous pohjautuvat puhtaaseen veteen ja sen siirtämiseen. Muoviin pohjautuvilla innovaatioilla voidaan taata elintarviketuotannon toimivuus kaikkialla: sadettimet tukevat viljelyä kuivilla alueilla, viivytysjärjestelmät ja salaojat mahdollistavat viljelyn vedestä kärsivillä alueilla. Muovia tarvitaan myös kun torjutaan veden tulvimista kaupungeissa ja muilla asutuilla alueilla.

Muovi suojaa vettä monissa tilanteissa.

Suomalaisessa vesijohto- ja viemäriverkossa on käytetty muoviputkia jo 1960-luvulta lähtien. Nykyään muoviputket ovat valta-asemassa, niiden käytöllä on monia etuja. Muoviset putket ovat kestäviä, hygieenisiä, kustannuksiltaan huokeita ja helposti asennettavia. Oikein asennetut muoviputket kestävät käytössä hyvin aikaa, jopa 100 vuotta.

Juokseva ja juomakelpoinen vesi on meille arkinen itsestäänselvyys, ilman sitä on vaikea tulla toimeen. Erityistapauksissa juomaveden mukaan ottaminen, esimerkiksi harrastuksiin tai mökille, on sekin usein viisainta toteuttaa muovisilla ratkaisuilla, pulloilla tai kanistereilla.

Nyt tutkitaan muovia!

Ajankohtainen videosarja tuo esiin muovialan asiantuntijoiden näkemyksiä paljon keskustelua herättävästä materiaalista sekä sen tulevaisuuden näkymistä.

Muovien tulevaisuus

Muovit ja turvallisuus

Uudet muovit

Muovit ja terveys

Kestävä suunnittelu