Muovit ovat tärkeä osa kestävää tulevaisuutta Muovit ovat tärkeä osa kestävää tulevaisuutta

Muovit ovat osa kestävää tulevaisuutta

Oikein käytettyinä muovituotteet ja -ratkaisut hillitsevät kasvihuonepäästöjä ja parantavat elämänlaatua. Tehokas muovin kierrätys ja muovituotteiden hyvä suunnittelu ovat avaintekijöitä muovin ympäristövaikutusten pienentämisessä.

Muovin kulutuksen vähentäminen esitetään usein ratkaisuksi muovien aiheuttamiin ympäristöongelmiin. Luonnonvarojen kokonaiskulutuksen näkökulmasta kaikkien muovituotteiden käytön lopettaminen olisi kuitenkin kestämätöntä. Muovien käytöllä on positiivisia ympäristövaikutuksia, mm. ruokahävikin pienentämisen sekä raaka-ainetarpeiden ja energiansäästöjen kautta. Muovisen tuotteen valmistaminen vaatii usein vähemmän energiaa ja raaka-ainetta kuin muusta materiaalista valmistettu vastaavaan käyttöön tarkoitettu tuote. Kevyen ja kestävän muovin käyttäminen vähentää myös teollisuuden ja liikenteen päästöjä.

On tutkittu1, että muovien korvaaminen muilla materiaaleilla lisäisi läntisen Euroopan energian kulutusta 22,4 miljoonaa öljytonnia vastaavalla määrällä vuodessa. Muovien poisto merkitsisi maanosan kasvihuonepäästöjen lisääntymistä vähintään 97 miljoonalla tonnilla.

Muovin käytön vähentämisen sijaan pitäisi kehittää materiaalin kierrätysmahdollisuuksia sekä kierrätetyn muoviraaka-aineen käyttökohteita. Muovimateriaalia voidaan periaatteessa kierrättää loputtomasti, kunhan keräily ja lajittelu on hoidettu oikealla tavalla.

Muovin ympäristövaikutuksia voidaan vähentää myös hyvällä tuotesuunnittelulla, jossa optimoidaan materiaalin tarve, käyttöikä ja kierrätettävyys. Materiaalitehokkuuden ja toimivuuden pitää olla suunnittelun lähtökohta suunnittelutyössä – osana kestävää kehitystä nyt ja tulevaisuudessa.


1 GUA (Gesellschaft für umfassende Analysen GmbH), Austria: The contribution of plastics to resource efficiency. 2005.