Muovit ovat tärkeä osa kestävää tulevaisuutta Muovit ovat tärkeä osa kestävää tulevaisuutta

Muovit ovat osa kestävää tulevaisuutta

Oikein käytettyinä muovituotteet ja -ratkaisut hillitsevät kasvihuonepäästöjä ja parantavat elämänlaatua. Tehokas muovin kierrätys ja muovituotteiden hyvä suunnittelu ovat avaintekijöitä muovin ympäristövaikutusten pienentämisessä myös tulevaisuudessa.

Muovin kulutuksen vähentäminen esitetään usein ratkaisuksi muovien aiheuttamiin ympäristöongelmiin. Luonnonvarojen kokonaiskulutuksen näkökulmasta kaikkien muovituotteiden käytön lopettaminen olisi kuitenkin kestämätöntä. Muovien käytöllä on positiivisia ympäristövaikutuksia, mm. ruokahävikin pienentämisen sekä raaka-ainetarpeiden ja energiansäästöjen kautta. Muovisen tuotteen valmistaminen vaatii usein vähemmän energiaa ja raaka-ainetta kuin muusta materiaalista valmistettu vastaavaan käyttöön tarkoitettu tuote. Kevyen ja kestävän muovin käyttäminen vähentää myös teollisuuden ja liikenteen päästöjä.

On tutkittu1, että muovien korvaaminen muilla materiaaleilla lisäisi läntisen Euroopan energian kulutusta 22,4 miljoonaa öljytonnia vastaavalla määrällä vuodessa. Muovien poisto merkitsisi maanosan kasvihuonepäästöjen lisääntymistä vähintään 97 miljoonalla tonnilla.

Muovien tarve lisääntyy tulevaisuudessa

Maapallon väestön kasvaessa sekä erityisesti Lähi-Idän ja Afrikan maiden kehittyessä on todennäköistä, että muovien käyttö tulee tulevaisuudessa lisääntymään. Muovit tarjoavat lukuisia ratkaisuja kasvavan väestön elinolojen parantamiseen, esim. tehokkaan vesi- ja elintarvikehuollon muodossa. Erään arvion mukaan maailmanlaajuinen muovien tuotanto tulee kaksinkertaistumaan vuoteen 2050 mennessä2.

Muovien tarjoamille materiaaliominaisuuksille on keskeistä tarvetta myös tulevaisuudessa monilla eri elämän alueilla. Tämän vuoksi muovin käytön vähentämisen sijaan pitäisikin kehittää materiaalin kierrätysmahdollisuuksia sekä kierrätetyn muoviraaka-aineen käyttökohteita.

Alueellinen muovin käytön kasvu tulevaisuudessa3

Alueellinen muovin käytön kasvutaulukko

Kierrätys ja pakkaussuunnittelu ympäristövaikutusten pienentäjänä

Useimmat muovit ovat kierrätettäviä ja muovimateriaalia voidaan periaatteessa kierrättää loputtomasti, kunhan keräily ja lajittelu on hoidettu oikealla tavalla. Kierrätetyn muovin käyttö materiaalina aiheuttaa 90 % vähemmän hiilioksidipäästöjä neitseelliseen, öljypohjaiseen raaka-aineeseen verrattuna4. Tällä hetkellä Suomessa kerätään talteen noin 37 % ja kierrätetään noin 20 % markkinoille saatetuista pantittomista kuluttajapakkauksista. Arvokkaan materiaalin kierrätyksen tehostamisessa on siis vielä työnsarkaa – meillä kaikilla!

Muovin ympäristövaikutuksia voidaan vähentää myös hyvällä tuotesuunnittelulla, jossa optimoidaan materiaalin tarve, käyttöikä ja kierrätettävyys. Materiaalitehokkuuden ja toimivuuden pitää olla suunnittelun lähtökohta suunnittelutyössä – osana kestävää kehitystä nyt ja tulevaisuudessa.

Muoveja on tutkittu ja käytetty yli sadan vuoden ajan. Niiden kehittyneitä materiaaliominaisuuksia hyvin haasteellista saavuttaa muilla keinoilla ja materiaaleilla.

Lue lisää:


1 GUA (Gesellschaft für umfassende Analysen GmbH), Austria: The contribution of plastics to resource efficiency. 2005

2, 3 ja 4  Material Economics, The Circular Economy, A Powerful Force to Climate Mitigation, Transformative innovation for prosperous and low-carbon industry. 2018

Nyt tutkitaan muovia!

Videosarja tuo esiin muovialan asiantuntijoiden näkemyksiä paljon keskustelua herättävästä materiaalista sekä sen tulevaisuuden näkymistä.