Energia Energia

Sähköä ja lämpöä

Muovi on energian tuotannon ja sen siirtämisen edellytys. Eristävä muovi tuo koteihimme sähköä ja lämpöä.

Muovi on tärkeässä tehtävässä yhteiskunnan energianjakelun kannalta. Muovin hyvä muovattavuus yhdistettynä sen sähköä ja lämpöä eristäviin ominaisuuksiin luo perustan niin uusiutuvien kuin uusiutumattomien energialähteiden hyödyntämiselle.

Käytännössä muovi on materiaali, joka mahdollistaa kaukolämmön olemassaolon ja kaikki sähkökaapeloinnit. Myös rakennusten lämmöneristys perustuu suurelta osin muoviin ja sen ainutlaatuisiin ominaisuuksiin: oikein asennettujen muovieristeiden ja -tiivistysten ansiosta rakennukset kuluttavat vähemmän energiaa. Muovieristeiden merkitys on huomattava, sillä EU:ssa kuluu neljännes kaikesta energiasta rakennusten lämmittämiseen ja viilentämiseen.

Muovi mahdollistaa energialähteiden hyödyntämisen.

Materiaalina muovi on korvaamattoman tärkeässä roolissa myös uusiutuvien energiaratkaisujen kehittämisessä ja niiden hyödyntämisen yleistymisessä. Muovia käytetään muun muassa aurinkokennojen, polttokennojen ja tuulivoimaloiden kriittisissä osissa.

Suuri osa arkielämämme sähköisistä laitteista perustuu erilaisiin teknisiin muoveihin. Älypuhelimet, tietokoneet ja aktiivisuusrannekkeet kuten myös tavallisemmat kodinkoneet ja pienelektroniikka – kaikki muovista riippuvaisia. Monimuotoinen ja helposti muovailtava muovi on avainroolissa myös tulevaisuuden teknisten innovaatioiden kehitystyössä.

Nyt tutkitaan muovia!

Videosarja tuo esiin muovialan asiantuntijoiden näkemyksiä paljon keskustelua herättävästä materiaalista sekä sen tulevaisuuden näkymistä.